Công văn 4261/VPCP-QHQT

Công văn số 4261/VPCP-QHQT về việc đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4261/VPCP-QHQT đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4261/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5183/BKH-QLĐT ngày 20 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về những nội dung còn khác biệt giữa pháp luật đấu thầu của Việt Nam và quy định của WB theo các nội dung được đề cập tại văn bản số 4295/BKH-QLĐT ngày 26/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo kết quả và phương án xử lý thích hợp lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2985/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTT CP (để b/c)
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4261/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4261/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4261/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4261/VPCP-QHQT đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4261/VPCP-QHQT đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4261/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4261/VPCP-QHQT đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4261/VPCP-QHQT đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu

              • 01/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực