Công văn 4265/BXD-QLN

Công văn 4265/BXD-QLN năm 2020 về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4265/BXD-QLN 2020 cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/BXD-QLN
V/v về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị Thành phố Sông Công

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 287/QLĐT ngày 06/7/2020 của Phòng Quản lý đô thị Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 quy định tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Đối với các loại đô thị còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Tại khoản 4 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất, bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Liên quan đến khái niệm dự án phát triển nhà ở thương mại nêu trên, tại khoản 4 và khoản 9 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: (1) nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường; (2) phát triển nhà ở là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo làm tăng diện tích nhà ở.

Đề nghị Phòng Quản lý đô thị Thành phố Sông Công nghiên cứu các quy định nêu trên để triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/cáo);
- CT Nguyễn Trọng Ninh (để b/cáo);
- Lưu VT, Cục QLN (3b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hà Quang Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4265/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4265/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2020
Ngày hiệu lực01/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(03/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4265/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 4265/BXD-QLN 2020 cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4265/BXD-QLN 2020 cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4265/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHà Quang Hưng
        Ngày ban hành01/09/2020
        Ngày hiệu lực01/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (03/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4265/BXD-QLN 2020 cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4265/BXD-QLN 2020 cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch

              • 01/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực