Công văn 4266/VPCP-KTTH

Công văn 4266/VPCP-KTTH năm 2014 tình hình quản lý, sử dụng vốn Nhà nước của Vinaconex do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4266/VPCP-KTTH 2014 quản lý sử dụng vốn Nhà nước Vinaconex


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4266/VPCP-KTTH
V/v tình hình quản lý, sử dụng vốn Nhà nước của Vinaconex

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 132/BTC-TCDN ngày 12 tháng 3 năm 2014) và BXây dựng (Công văn số 990/BXD-KHTC ngày 20 tháng 5 năm 2014) về việc báo cáo về Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Vinaconex cần có biện pháp quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của pháp luật, tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục tình trạng nợ lương, bảo hiểm xã hội của người lao động; đẩy mạnh tái cơ cấu theo đề án được duyệt; chủ động xử lý những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực bộ máy lãnh đạo và quản lý; thường xuyên tăng cường giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định.

2. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (SCIC): đánh giá lại kết quả thực hiện tái cấu trúc Vinaconex thời gian qua, cùng các cổ đông khác tiếp tục củng cố Vinaconex theo Đề án tái cấu trúc đã được duyệt; có phương án tái cơ cấu phần vốn Nhà nước đầu tư tại Vinaconex; tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng vốn Nhà nước tại Vinaconex; hỗ trợ Vinaconex tái cơ cấu tài chính. Nâng cao năng lực của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vinaconex và chỉ đạo Người đại diện cùng Ban quản lý điều hành Vinaconex (công ty mẹ) có phương án giải quyết, xử lý nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động theo chế độ quy định.

3. Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Vinaconex và SCIC tăng cường quản lý, giám sát và có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn, đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính và nâng cao năng lực quản trị; chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, công trình sử dụng vốn NSNN do Vinaconex thực hiện để thanh, quyết toán số tiền còn nợ Vinaconex theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng Chính ph;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4266/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4266/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2014
Ngày hiệu lực11/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4266/VPCP-KTTH 2014 quản lý sử dụng vốn Nhà nước Vinaconex


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4266/VPCP-KTTH 2014 quản lý sử dụng vốn Nhà nước Vinaconex
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4266/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành11/06/2014
        Ngày hiệu lực11/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4266/VPCP-KTTH 2014 quản lý sử dụng vốn Nhà nước Vinaconex

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4266/VPCP-KTTH 2014 quản lý sử dụng vốn Nhà nước Vinaconex

              • 11/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực