Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1

Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 hướng dẫn tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 2014 tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4268/BHXH-NVGĐ1
V/v hướng dẫn tiếp nhận thẻ BHYT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến cơ sở y tế một số nội dung trong việc tiếp nhận thẻ BHYT như sau:

1. Đối với trẻ em dưới 3 tháng tuổi khi đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh:

- Cơ sở khám chữa bệnh phải ghi rõ ngày, tháng, năm sinh vào cột (C hoặc D) biểu mẫu mẫu 79a, 80a (bảng thống kê chi phí ngoại trú, nội trú hằng tháng).

- Thống kê đầy đủ địa chỉ: số nhà (nếu có); đường (ấp); phường / xã; quận/ huyện; tỉnh/thành phố theo địa chỉ trên hộ khẩu của người mẹ.

- Trường hợp trẻ thiếu các thông tin trên sẽ không được quỹ KCB BHYT thanh toán.

2. Về các thông tin ghi trên thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh phát hành (mã tỉnh: 79):

2.1. Đối với thông tin ngày, tháng, năm sinh:

a. Trường hợp thẻ BHYT có ghi ngày tháng năm sinh nhưng trên giấy tờ tùy thân chỉ có năm sinh (cùng năm sinh) thì vẫn giải quyết bình thường.

Ví dụ:

+ Thẻ BHYT ghi ngày, tháng năm sinh là: 01/01/1965 hoặc 1965

+ Giấy tờ tùy thân chỉ ghi năm sinh 1965.

b. Trường hợp thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh, ghi ngày 01/01/năm sinh hoặc 01/7/năm sinh nhưng trên giấy tờ tùy thân ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh thì cơ sở KCB vẫn tiếp nhận giải quyết một lần và hướng dẫn người có thẻ về cơ quan Bảo hiểm xã hội (nơi phát hành thẻ) để được cấp đổi thẻ. Riêng các đối tượng hưu trí, học sinh sinh viên vẫn được giải quyết không yêu cầu đi đổi thẻ.

Ví dụ:

+ Thẻ BHYT ghi ngày, tháng, năm sinh: 1965 hoặc 01/01/1965

+ Giấy tờ tùy thân ghi: 25/5/1965.

2.2. Đối với thông tin địa chỉ ghi trên thẻ: Địa chỉ ghi trên thẻ có thể theo nơi cư trú (thường trú, tạm trú) hoặc tên đơn vị công tác.

3. Về thông tin 5 năm tham gia BHYT liên tục: Hiện nay việc in tiêu chí này trên thẻ chưa đầy đủ, vì vậy đề nghị cơ sở KCB chỉ giải quyết 100% khi người bệnh có giấy xác nhận tham gia liên tục đủ 5 năm và đã đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng tối thiểu của ngành Bảo hiểm xã hội.

Trân trọng ../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Sở Y tế Tp. HCM (để p/h);
- Lưu: VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4268/BHXH-NVGĐ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 2014 tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 2014 tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4268/BHXH-NVGĐ1
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLưu Thị Thanh Huyền
        Ngày ban hành30/12/2014
        Ngày hiệu lực30/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 2014 tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 2014 tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

              • 30/12/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/12/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực