Công văn 4268/TCT-CS

Công văn 4268/TCT-CS năm 2011 về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4268/TCT-CS điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2011


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4268/TCT-CS
V/v điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5606/UBND-VP ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh khánh Hòa về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT tại Công ty CP Nha Trang Seafoods-F17. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Bộ Tài chính có công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/07/2009 về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT hướng dẫn: “1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức khác theo quy định...

3. Các chứng từ và trường hợp sau đây không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đi với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên:

a) Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.

b) Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành...

5. Đi với trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên trong thời hạn từ 01/01/2009 đến hết ngày 30/03/2009 có chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ việc chuyn tiền vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.”

Thời gian đầu các doanh nghiệp thực hiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì Bộ Tài chính gia hạn chấp thuận trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên trong thời hạn từ 01/01/2009 đến hết ngày 30/03/2009 có chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ việc chuyển tiền vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Từ 01/04/2009 thì chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ việc chuyển tiền vào tài khoản bên bán không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tại công văn số 12549/BTC-TCT ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế hướng dẫn như sau: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng phát sinh từ 01/04/2009 đến hết ngày 31/07/2009 cơ sở kinh doanh đã thanh toán bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán và đã khai thuế GTGT đầu vào. Sau đó cơ sở kinh doanh tự phát hiện sai sót và khắc phục bằng cách thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng cho bên bán hàng trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị bán hàng nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại điểm 5.1, mục I, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì cơ sở kinh doanh vẫn được được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua hàng này theo quy định.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định nêu trên để chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định pháp luật về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để UBND tỉnh Khánh Hòa biết và chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tnh Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế -BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4268/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4268/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4268/TCT-CS điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4268/TCT-CS điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2011
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4268/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/11/2011
        Ngày hiệu lực25/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4268/TCT-CS điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2011

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4268/TCT-CS điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2011

           • 25/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực