Công văn 4269/TCT-CS

Công văn 4269/TCT-CS sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4269/TCT-CS sử dụng hóa đơn của tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4269/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan (DNCX).

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Hải Dương.

 

Trả lời công văn số 21060/CT-QLAC ngày 23/8/2011, công văn số 12713/CT-QLAC ngày 20/5/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 3711/CT-TTHT ngày 24/10/2011, công văn số 1349/CT-TTHT ngày 09/5/2011 của Cục thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan (DNCX), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn: “b) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

c) Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.

Ngày 25/01/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 339/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn:

“Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa thì sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153).

Khi doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153)”.

Theo trình bày của Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Hải Dương, trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hải Dương có trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đã đặt in và sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và xuất khẩu là chưa đúng quy định, nay các DNCX này đã đặt in, thông báo phát hành, sử dụng hóa đơn đúng quy định. Đối với số hóa đơn GTGT các DNCX đã sử dụng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và xuất khẩu, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đề nghị Cục thuế xem xét chấp thuận nếu trên hóa đơn được lập đầy đủ tiêu thức theo quy định; dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp các hóa đơn đã lập giao cho khách hàng nếu có thuế suất và tiền thuế GTGT thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp xử lý theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Đối với số hóa đơn GTGT đã đặt in, thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng thì doanh nghiệp chế xuất phải hủy theo quy định.

Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Hải Dương cần tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đến từng doanh nghiệp, xem xét kỹ thông báo phát hành hóa đơn để phát hiện kịp thời sai sót của doanh nghiệp ngay từ khi tạo, phát hành hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, TVQT (Ấn chỉ);
 - Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4269/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4269/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4269/TCT-CS sử dụng hóa đơn của tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4269/TCT-CS sử dụng hóa đơn của tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4269/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/11/2011
        Ngày hiệu lực25/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4269/TCT-CS sử dụng hóa đơn của tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4269/TCT-CS sử dụng hóa đơn của tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan

           • 25/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực