Công văn 4269/TXNK-CST

Công văn 4269/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4269/TXNK-CST 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4269/TXNK-CST
V/v hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thái Dương.
(Số 149 đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 18/CV-TD ngày 27/10/2017 của Công ty Cổ phần Thái Dương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xut nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, thì: “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.”

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế, thì:

“...4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hi quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.

Ví dụ: Công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc Điều hòa từ Nhật Bản và đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc Điều hòa này sang Campuchia thì Công ty thương mại A không phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của 500 chiếc Điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, lưu kho không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ”.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó xuất khẩu từ ngày 01/7/2016 thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty cổ phần Thái Dương được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để biết);

- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4269/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4269/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4269/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4269/TXNK-CST 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4269/TXNK-CST 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4269/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4269/TXNK-CST 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4269/TXNK-CST 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

         • 02/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực