Công văn 4269/VPCP-CN

Công văn số: 4269/VPCP-CN về việc hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác do văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4269/VPCP-CN hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4269/VPCP-CN
v/v: hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ kế hoạch và đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4548/BKH-QLĐT ngày 08 tháng 7 năm 2005) về việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế đấu thầu hiện hành. Trường hợp muốn sử dụng kết quả đấu thầu của gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc một dự án đã được phê duyệt (trong vòng một năm) để áp dụng cho gói thầu tương tự thuộc Dự án khác phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Tấn Dũng
Phó TTg Vũ Khoan
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự
Ban XDPL, các Cục, Vụ
- Lưu VT, CN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Công Sự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4269/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4269/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2005
Ngày hiệu lực02/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4269/VPCP-CN hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4269/VPCP-CN hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4269/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Sự
        Ngày ban hành02/08/2005
        Ngày hiệu lực02/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4269/VPCP-CN hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4269/VPCP-CN hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác

              • 02/08/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/08/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực