Công văn 42694/CT-HTr

Công văn 42694/CT-HTr năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp, phụ cấp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 42694/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân khoản trợ cấp phụ cấp Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42694/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
(Đ/c: Số 40 Tràng Th
i, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0100914889

Trả lời công văn số 521/VĐ-TCKT ngày 26/05/2016 của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức hỏi về thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, phụ cấp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

“Điêu 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm...

...b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau...

...b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thm quyền quy định

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dn nêu trên thì phn vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.”

- Căn cứ Mục 10.5 của “Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công” tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 của Tổng cục Thuế quy định:

“Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chng dịch (Theo Quyết định s 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số Chế độ phụ cấp đặc thù đi với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chng dịch)”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch quy định:

“Điu 5. Quy định về nguyên tắc và trách nhiệm chi trả

2. Căn cứ vào khả năng nguồn tài chính của đơn vị và kết quả, chất lượng công việc của người lao động; Thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định mức phụ cấp cao hơn, nhưng mức tăng thêm tối đa không quá 01 lần so với mức quy định tại Quyết định này và được hạch toán vào chi phí hợp của đơn vị.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp bệnh viện Việt Đức thực hiện chi trả phụ cấp phẫu thuật cho công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại đơn vị thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg; Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp người lao động nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo quy định thì phần chi vượt quá 01 lần so với mức quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT3;
- Phòng Pháp Chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 42694/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu42694/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 42694/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân khoản trợ cấp phụ cấp Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 42694/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân khoản trợ cấp phụ cấp Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu42694/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 42694/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân khoản trợ cấp phụ cấp Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 42694/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân khoản trợ cấp phụ cấp Hà Nội 2016

            • 24/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực