Công văn 427/SXD-KTQH

Công văn 427/SXD-KTQH báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 427/SXD-KTQH báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng


UBND TỈNH AN GIANG
SỞ XÂY DỰNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 427/SXD-KTQH
V/v báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Long Xuyên, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã thực hiện chủ trương phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương chủ động trong việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong việc lập thủ tục cấp phép xây dựng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng đã đạt được những kết quả tốt.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các biện pháp khắc phục để quản lý tốt hơn trong công tác cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện công tác thông tin báo cáo và chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo phòng Công Thương (QLĐT) sớm hoàn thành nội dung báo cáo theo mẫu đính kèm văn bản này và trên Website Sở Xây dựng (http://soxaydung.angiang.gov.vn), gửi về Sở Xây dựng An Giang, địa chỉ số 01 - đường Trần Hưng Đạo - phường Mỹ Bình - TP. Long Xuyên hoặc qua địa chỉ email: [email protected] (hoặc chuyển nhanh qua số Fax: 0763.856513) thời gian chậm nhất vào ngày 29/9/2010 để kịp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo thuận lợi cho Sở Xây dựng thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng QLĐT (CT) huyện, thị xã, thành phố (để b/c);
- Ban GĐ Sở, CVP Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT, KTQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Bình

 


UBND HUYỆN, THỊ, THÀNH
PHÒNG QLĐT (CÔNG THƯƠNG)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

TÌNH HÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

(kèm theo văn bản số 427/SXD-KTQH ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Sở Xây dựng An Giang)

Số TT

Tên công trình

Theo giấy phép và cấp công trình

Vi phạm xây dựng

Ghi chú

Số giấy phép xây dựng

Diện tích (m2)

Cấp công trình

Số giấy phép xây dựng tạm

Diện tích (m2)

Số lượng sai phép

Số lượng không phép

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Công trình xây dựng (trừ nhà ở)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà ở đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhà ở nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Khó khăn vướng mắc và kiến nghị (nếu có):

 

 

…., ngày … tháng … năm 2010
TRƯỞNG PHÒNG QLĐT (CÔNG THƯƠNG)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Cột số (3) và (6): ghi số lượng giấy phép đã cấp.

- Cột số (4) và (7): ghi tổng diện tích giấy phép đã cấp.

- Cột số (5): xác định cấp công trình theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD.

- Cột số (8) và (9): ghi số lượng xây dựng sai phép, không phép.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 427/SXD-KTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu427/SXD-KTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2010
Ngày hiệu lực21/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 427/SXD-KTQH báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 427/SXD-KTQH báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu427/SXD-KTQH
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVũ Xuân Bình
        Ngày ban hành21/09/2010
        Ngày hiệu lực21/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 427/SXD-KTQH báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 427/SXD-KTQH báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng

              • 21/09/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực