Công văn 427/TĐC-HCHQ

Công văn 427/TĐC-HCHQ thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 427/TĐC-HCHQ thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn đồ chơi trẻ em


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 427/TĐC-HCHQ
V/v Thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em  

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN. Theo quy định tại Thông tư này, kể từ ngày 15/4/2010, đồ chơi dành cho trẻ em dưới 16 tuổi sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (dấu CR).

Để triển khai thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN. Đồng thời đã chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN (Danh sách kèm

Do đó, để triển khai thực hiện theo đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo các nội dung quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN; chủ động liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn thực hiện.

Các văn bản: Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN và Quyết định số 401/QĐ-TĐC đã được đăng tải trên Website của Tổng cục: www.tcvn.gov.vn.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các Doanh nghiệp biết, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Hội Bảo vệ QLNTD (để phối hợp);
- Chi cục TĐC tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các tổ chức ĐGSPH được chỉ định (để thực hiện);
- Lưu: VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN ĐỒ CHƠI TRẺ EM PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3:2009/BKHCN
(kèm theo công văn số 427/TĐC-HCHQ ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Tên Tổ chức đánh giá sự phù hợp

Địa chỉ

Lĩnh vực thực hiện

Số Quyết định chỉ định

1

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chứng nhận

1732/QĐ-TĐC ngày 30/9/2009

2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Thử nghiệm

- Giám định

- Chứng nhận

1733/QĐ-TĐC ngày 30/9/2009

3

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Số 49 Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Thử nghiệm

- Giám định

- Chứng nhận

1733/QĐ-TĐC ngày 30/9/2009

4

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Số 97 Lý Thái Tổ, thành phố Đà Nẵng

- Thử nghiệm

- Giám định

- Chứng nhận

2453/QĐ-TĐC ngày 29/12/2009

Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 427/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu427/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2010
Ngày hiệu lực14/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 427/TĐC-HCHQ thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn đồ chơi trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 427/TĐC-HCHQ thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn đồ chơi trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu427/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNgô Quý Việt
        Ngày ban hành14/04/2010
        Ngày hiệu lực14/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 427/TĐC-HCHQ thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn đồ chơi trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Công văn 427/TĐC-HCHQ thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn đồ chơi trẻ em

           • 14/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực