Công văn 427/TTg-CN

Công văn 427/TTg-CN về bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 427/TTg-CN 2020 bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 427/TTg-CN
V/v bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các Công văn số 9293/BKHĐT- QLKKT ngày 27 tháng 12 năm 2018; số 2003/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 3 năm 2020) về việc bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khu công nghiệp Anh Hồng 2 với diện tích 131,19 ha (không bao gồm phần cụm công nghiệp 50 ha) tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo các Công văn số 463/TTg-KTN ngày 28 tháng 3 năm 2013; số 875/TTg-KTN ngày 27 tháng 5 năm 2016; số 1797/TTg-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2016; số 968/TTg-CN ngày 07 tháng 7 năm 2017 và số 1748/TTg-CN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Anh Hồng 2 phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

- Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp; thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

- Triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 427/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu427/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2020
Ngày hiệu lực13/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(15/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 427/TTg-CN

Lược đồ Công văn 427/TTg-CN 2020 bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 427/TTg-CN 2020 bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu427/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành13/04/2020
        Ngày hiệu lực13/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (15/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 427/TTg-CN 2020 bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An

              Lịch sử hiệu lực Công văn 427/TTg-CN 2020 bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An

              • 13/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực