Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về hướng dẫn chế độ tiền lương do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ tiền lương 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4271/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chế độ tiền lương

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trả lời công văn số 8098/NHNo-TCTL ngày 25/9/2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vviệc hướng dn quyết toán tiền lương công ty một năm lỗ, một năm lãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì quỹ tiền lương thực hiện của người lao động được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề, năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện trong năm so với năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề; trường hp công ty lỗ thì mức tiền lương bình quân thực hiện được tính bằng mức lương theo hợp đồng lao động bình quân.

Theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nêu trên gắn vi các chỉ tiêu về bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách nhà nước theo quy định, năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện của năm đó so với thực hiện của năm trước liền kề; trường hợp công ty lỗ thì tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng lương chế độ quy định tại Điều 3 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Theo nội dung công văn số 8098/NHNo-TCTL nêu trên, Công ty cho thuê tài chính I - Agribank, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2013 lỗ nhưng năm 2014 có lợi nhuận thì đề nghị Agribank căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 của từng công ty để xem xét, cho ý kiến (đối với quỹ tiền lương của người lao động) hoặc phê duyệt (đi với quỹ tin lương của viên chức quản lý) đảm bảo tin lương gn với năng sut lao động, hiệu quả sản xut kinh doanh của từng công ty, đồng thời có so sánh, cân đối giữa tiền lương, năng suất lao động với công ty mẹ và các đơn vị khác trong hệ thống của Agribank.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4271/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực21/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ tiền lương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ tiền lương 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4271/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành21/10/2015
        Ngày hiệu lực21/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ tiền lương 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4271/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ tiền lương 2015

           • 21/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực