Công văn 4279/BTNMT-PC

Công văn 4279/BTNMT-PC năm 2018 về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4279/BTNMT-PC 2018 bảo vệ môi trường trong nhập khẩu sử dụng phế liệu nhập khẩu


B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4279/BTNMT-PC
V/v bo vệ môi trường trong hoạt động nhập khu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đphối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan một số nội dung như sau:

1. Đề nghị các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương thực hiện nội dung Mục 1 của Thông báo số 281/TB-VPCP nêu trên và gửi kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 9 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, đề xuất: nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong nước hiện nay; các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, đảm bảo đúng pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ; đề xuất các nội dung khác nêu tại Điểm d Mục 2 của Thông báo số 281/TB-VPCP nêu trên và Công văn số 4041/BTNMT-TCMT ngày 27/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đã gửi quý Bộ). Các nội dung và đề xuất xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22 tháng 8 năm 2018 để tổng hợp, trình thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định trong tháng 8 năm 2018.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05 tháng 9 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Các nội dung thanh tra gồm:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trcác cơ sở đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra);

b) Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong việc cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận theo các Thông tư nêu trên; hoạt động nhập khẩu, thông quan, giám định phế liệu nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan phế liệu nhập khẩu,... trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật;

c) Xử lý nghiêm các vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật và các giải pháp để quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

4. Đề nghị các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nêu tại Mục 3, 4, 5, 6 và 7 của Thông báo số 281/TB-VPCP nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tng hp, đề xuất các giải pháp quản lý phế liệu nhập khẩu.

Do thời gian gấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ TNMT: các Thứ trưởng; Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp ch
ế, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- L
ưu: VT, PC, NT 80.

B TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4279/BTNMT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4279/BTNMT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4279/BTNMT-PC

Lược đồ Công văn 4279/BTNMT-PC 2018 bảo vệ môi trường trong nhập khẩu sử dụng phế liệu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4279/BTNMT-PC 2018 bảo vệ môi trường trong nhập khẩu sử dụng phế liệu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4279/BTNMT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành10/08/2018
        Ngày hiệu lực10/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4279/BTNMT-PC 2018 bảo vệ môi trường trong nhập khẩu sử dụng phế liệu nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4279/BTNMT-PC 2018 bảo vệ môi trường trong nhập khẩu sử dụng phế liệu nhập khẩu

           • 10/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực