Công văn 4279/TCT-CS

Công văn 4279/TCT-CS năm 2013 vướng mắc về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4279/TCT-CS năm 2013 vướng mắc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 2011


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4279/TCT-CS
V/v vướng mắc về giảm 30% thuế TNDN năm 2011

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 2032/CT-TTr ngày 9/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị giải đáp vướng mắc về giảm 30% thuế TNDN năm 2011, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a và tiết e, khoản 1, Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Khoản này là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

e) Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản"

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 không bao gồm số thuế thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Tuy nhiên, việc xác định các hoạt động kinh doanh của ngành nghề, lĩnh vực được gia hạn hay không thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành. Do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định và Doanh nghiệp liên hệ với Cục thống kê địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định mã ngành để được hướng dẫn và xác định cụ thể

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ρ.TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4279/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4279/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2013
Ngày hiệu lực09/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4279/TCT-CS năm 2013 vướng mắc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4279/TCT-CS năm 2013 vướng mắc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 2011
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4279/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýNguyễn Ngọc Hải
       Ngày ban hành09/12/2013
       Ngày hiệu lực09/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4279/TCT-CS năm 2013 vướng mắc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 2011

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4279/TCT-CS năm 2013 vướng mắc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 2011

            • 09/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực