Công văn 428/BHXH-PT

Công văn 428/BHXH-PT năm 2015 hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 428/BHXH-PT 2015 giao dịch hồ sơ điện tử kê khai bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/BHXH-PT
V/v Hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội(BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT); Công văn số 5472/BHXH-BT ngày 31/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet.

Trong thời gian chờ BHXH Việt Nam ban hành chính thức quy trình thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, BHXH thành phố Hà Nội tạm thời ban hành quy trình giao dịch hồ sơ điện tử đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Để thực hiện thành công giao dịch hồ sơ điện tử, BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện) và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện một số nội dung sau:

1. Quy trình giao dịch hồ sơ điện tử

- Quy trình giao dịch hồ sơ điện tử đối với cơ quan BHXH thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo công văn này.

- Quy trình giao dịch hồ sơ điện tử đối với đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này.

- Phần mềm kê khai tại đơn vị sử dụng lao động: thực hiện theo phần mềm do Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam và Công ty cổ phần TS24 cung cấp.

2. Đối với BHXH huyện

- Tổ chức thực hiện triển khai giao dịch hồ sơ điện tử đảm bảo đến ngày 30/4/2015 đạt 30%, đến ngày 30/6/2015 đạt 70%, đến ngày 30/9/2015 đạt 100 % số đơn vị sử dụng lao động giao dịch hồ sơ điện tử.

- Tập huấn cho tất cả các cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ, thu, cấp sổ thẻ về quy trình thực hiện, phần mềm kê khai giao dịch điện tử.

- Cán bộ chuyên quản thu đơn vị có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động do mình trực tiếp quản lý về quy trình thực hiện, phần mềm kê khai giao dịch điện tử.

3. Đối với đơn vị sử dụng lao động.

- Tiếp nhận phần mềm kê khai giao dịch điện tử để cài đặt và thực hiện kê khai.

- Ưu tiên triển khai giao dịch hồ sơ điện tử, hạn chế giao dịch bằng hình thức hồ sơ giấy nhằm giảm thời gian giao dịch giữa đơn vị với cơ quan BHXH.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH Thành phố (Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Thu, Phòng cấp số thẻ, Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các PGĐ (để chỉ đạo);
- Lưu: VP, PT (02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 428/BHXH-PT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu428/BHXH-PT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2015
Ngày hiệu lực13/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 428/BHXH-PT 2015 giao dịch hồ sơ điện tử kê khai bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 428/BHXH-PT 2015 giao dịch hồ sơ điện tử kê khai bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu428/BHXH-PT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýHuỳnh Thị Mai Phương
        Ngày ban hành13/03/2015
        Ngày hiệu lực13/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 428/BHXH-PT 2015 giao dịch hồ sơ điện tử kê khai bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 428/BHXH-PT 2015 giao dịch hồ sơ điện tử kê khai bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội

             • 13/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực