Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT

Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2014 Quảng Ngãi


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/SXD-KTKHXD&HT
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh về giá nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng đã có Công văn số 172/SXD-KTKHXD&HT ngày 18/02/2014 gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa có văn bản phúc đáp.

Ngày 04/3/2014, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 241/SXD-KTKHXD&HT đề nghị UBND các huyện, thành phố khảo sát, xác định giá mặt bằng giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn các huyện, thành phố. Đến nay, UBND các huyện, thành phố đã báo cáo kết quả khảo sát giá nhân công thực tế.

1. Tổng hợp, phân tích giá nhân công trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 3/2004.

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng”. Và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cũng không quy định giá nhân công phải tính theo mức lương tối thiểu vùng.

Trên cơ sở phân tích số liệu giá nhân công thực tế tại địa bàn các huyện, thành phố; Sở Xây dựng nhận thấy một số huyện như: Sơn Tịnh, Sơn Tây, Tây Trà có giá nhân công thực tế cao hơn các huyện lân cận; các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ có giá nhân công thấp hơn các huyện lân cận;

Sở Xây dựng tổng hợp, phân tích giá nhân công thực tế và giá nhân công tính theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định số 103/2012/NĐ-CP Nghị định số 182/2013/NĐ-CP theo 02 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Tổng hợp giá nhân công theo số liệu điều tra, khảo sát của 14 huyện, thành phố báo cáo.

TT

Vùng

Giá nhân công (đồng/ngày)

Thực tế

103/2012/NĐ-CP

182/2013/NĐ-CP

Bình quân

Bình quân
(bậc 3,5/7)

Bình quân
(bậc 3,5/7)

1

III

213.667

219.275

255.820

2

IV

213.455

213.694

246.072

- Trường hợp 2: Tổng hợp giá nhân công của 9 huyện, thành phố (trừ các huyện có giá nhân công thực tế chưa hợp lý: Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tây, Tây Trà).

TT

Vùng

Giá nhân công (đồng/ngày)

Thực tế

103/2012/NĐ-CP

182/2013/NĐ-CP

Bình quân

Bình quân
(bậc 3,5/7)

Bình quân
(bậc 3,5/7)

1

III

185.500

219.275

255.820

2

IV

210.143

211.881

243.984

(có bảng phụ lục A, B kèm theo)

Qua kết quả tính toán ở 2 trường hợp nêu trên: Giá nhân công bình quân thực tế tại thời điểm thiết kế 03/2014 trên địa bàn các huyện, thành phố đều thấp hơn giá nhân công bình quân (bậc 3,5/7) tính theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

2. Dự tính chi phí xây dựng tăng do điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP.

Về tổng quan các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh, khi áp dụng điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng của Nghị định 182/2013/NĐ-CP thì chi phí xây dựng tăng (theo tỷ lệ %) như sau:

TT

Loại công trình

Tỷ lệ %

1

Công trình dân dụng

6,29%

2

Công trình công nghiệp

4,78%

3

Công trình giao thông

4,88%

4

Công trình nông nghiệp và PTNT

7,98%

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

6,31%

 

Bình quân cho các loại công trình: (1+…+5)/5

6,05%

Như vậy, nếu điều chỉnh dự toán đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP năm 2014 sẽ tăng bình quân khoảng 6,05%.

3. Để thống nhất việc xác định giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trong năm 2014, Sở Xây dựng kính đề nghị như sau:

a) UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng có văn bản số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/6/2013 kể từ ngày 01/01/2014 đến khi Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ và UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

b) UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư:

Đối với các công trình đã thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh giá nhân công) theo mức lương tối thiểu vùng của Nghị định số 182/2013/NĐ-CP phải thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Công văn số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/6/2013 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để có cơ sở triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở XD;
- Lưu: VT, KTKHXD&HT(Kh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phùng Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu428/SXD-KTKHXD&HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2014
Ngày hiệu lực07/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT

Lược đồ Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2014 Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2014 Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu428/SXD-KTKHXD&HT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhùng Minh Tuấn
        Ngày ban hành07/04/2014
        Ngày hiệu lực07/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2014 Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 428/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2014 Quảng Ngãi

           • 07/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực