Công văn 4281/TCT-CS

Công văn 4281/TCT-CS năm 2015 về xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4281/TCT-CS xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4281/TCT-CS
V/v xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1416/CT-QLĐ ngày 8/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn vướng mắc xác định các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất của UBND các cấp hoặc cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định: “Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định: “Việc xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đi với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn như sau:

Giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức đ được sử dụng đất khi xác định tiền sử dụng đất quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; bao gồm:

3. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền đ được sử dụng đất của Ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất đã làm mất biên lai, phiếu thu, hóa đơn nộp tiền đđược sử dụng đất; hồ sơ tại UBND các cấp hoặc cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thm quyền cũng không còn lưu trữ các tài liệu về thu tiền sử dụng đất thì giấy tờ xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức chưa đủ cơ sở để chứng minh việc hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền đ được sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, QLCS - BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4281/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4281/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2015
Ngày hiệu lực14/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4281/TCT-CS xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4281/TCT-CS xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4281/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Văn Độ
        Ngày ban hành14/10/2015
        Ngày hiệu lực14/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4281/TCT-CS xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4281/TCT-CS xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất 2015

            • 14/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực