Công văn 4282/TCT-KK

Công văn số 4282/TCT-KK về việc thuế GTGT áp dụng đối với hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4282/TCT-KK thuế GTGT áp dụng đối với hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4282/TCT-KK
V/v: thuế GTGT áp dụng đối với hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam 

Trả lời công văn số Coca-08/09-1 ngày 18/09/2008 của Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam về việc cấn trừ/hoàn thuế GTGT đầu ra hàng khuyến mại đã nộp theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.4 (b), Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn đối với hàng khuyến mại: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mãi, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng”;

Tại điểm 6 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 nêu trên, hướng dẫn: “a- Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế GTGT không ghi, gạch chéo”;

Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 nêu trên không quy định hồi tố. Do vậy, trong thời gian từ ngày Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 có hiệu lực thi hành đến trước ngày Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 có hiệu lực thi hành, nếu Công ty đã thực hiện lập hóa đơn GTGT giao hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu cho khách hàng, trên hóa đơn có ghi đủ thuế GTGT, đã kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế thì không được điều chỉnh, không được bù trừ/hoàn thuế GTGT đã nộp đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Ban; PC, CS, và TTTĐ;
- Các Cục Thuế: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4282/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4282/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2008
Ngày hiệu lực13/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4282/TCT-KK thuế GTGT áp dụng đối với hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4282/TCT-KK thuế GTGT áp dụng đối với hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4282/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành13/11/2008
        Ngày hiệu lực13/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4282/TCT-KK thuế GTGT áp dụng đối với hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4282/TCT-KK thuế GTGT áp dụng đối với hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

           • 13/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực