Công văn 4282/VPCP-QHQT

Công văn số 4282/VPCP-QHQT về việc quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4282/VPCP-QHQT quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4282/VPCP-QHQT
V/v quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5274/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 7 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kết quả kỳ họp thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Ôxtrâylia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại công văn nói trên.

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy đàm phán khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ôxtrâylia/Niu Di-lân.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực xem xét, xử lý đề nghị của các ngân hàng Ôxtrâylia về việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

4. Các Bộ: Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục trao đổi và giới thiệu cho các doanh nghiệp Ôxtrâylia chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và sửa đổi các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cho phù hợp với các yêu cầu mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4282/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4282/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực02/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4282/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4282/VPCP-QHQT quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4282/VPCP-QHQT quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4282/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực02/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4282/VPCP-QHQT quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4282/VPCP-QHQT quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia

              • 02/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực