Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC 2019 triển khai quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4286/LĐTBXH-KHTC
V/v Triển khai Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 18/9/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 02/11/2019 thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/2015 của Bộ (nội dung chi tiết đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn/Pages/vanban/chitiet.aspx?Id=38268).

Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-LĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Hệ thống mẫu biểu báo cáo và Hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh vBộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 0439364160) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các đ/chí Thứ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Thuộc tính Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4286/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(15/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC 2019 triển khai quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC 2019 triển khai quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4286/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (15/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC 2019 triển khai quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC 2019 triển khai quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực