Công văn 4288/VPCP-DK

Công văn số 4288/VPCP-DK về việc điều chỉnh một số nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4288/VPCP-DK điều chỉnh nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4288/VPCP-DK
V/v điều chỉnh một số nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 3783/DKVN-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5099/BKH-QLĐT ngày 18 tháng 7 năm 2007), Công nghiệp (công văn số 3494/BCN-NLDK ngày 26 tháng 7 năm 2007) về việc điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: CN, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK, (4) MT. (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4288/VPCP-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4288/VPCP-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực02/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4288/VPCP-DK

Lược đồ Công văn 4288/VPCP-DK điều chỉnh nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4288/VPCP-DK điều chỉnh nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4288/VPCP-DK
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực02/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4288/VPCP-DK điều chỉnh nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4288/VPCP-DK điều chỉnh nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn

              • 02/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực