Công văn 4290/BGDĐT-KHTC

Công văn 4290/BGDĐT-KHTC năm 2014 xây dựng dự toán và bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4290/BGDĐT-KHTC 2014 bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4290/BGDĐT-KHTC
V/v xây dựng dự toán và bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện cam kết tại Hiệp định tài trợ số 5207-VN ngày 14/5/2013 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới, Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non được triển khai từ nguồn vốn ODA. Nhiệm vụ chính của Dự án là hỗ trợ thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2014 phê duyệt Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Điều kiện để rút vốn là phía Việt Nam phải thực hiện đạt kế hoạch các Chỉ số giải ngân nêu trong Hiệp định. Kinh phí từ Ngân hàng thế giới, sau khi đủ điều kiện giải ngân, sẽ được chuyển hòa vào ngân sách Trung ương để phân bổ cho các địa phương theo quy trình lập dự toán hàng năm. Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thành các chỉ số giải ngân và khối lượng công việc theo kế hoạch của Ban quản lý Dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Đảm bảo số lượng, tỷ lệ huy động và tốc độ tăng số trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi ra lớp; đến năm 2015 bình quân chung cả nước có ít nhất 80% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo hình thức bán trú.

- Đến năm 2015, có ít nhất 90% số trường mầm non hoàn thành khảo sát, tự đánh giá chất lượng giáo dục; đảm bảo bình quân chung cả nước có 40% số trường mầm non được kiểm định chất lượng giáo dục (bao gồm hoàn thành tự đánh giá và được đánh giá ngoài) đạt tối thiểu cấp độ 1.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để đến năm 2015 có ít nhất 90% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non hoàn thành các module ưu tiên phát triển chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục mầm non theo quy định.

- Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi đầy đủ và đúng quy định.

- Thực hiện các chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

2. Trên cơ sở khối lượng công việc nêu trên, theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy trình chung, gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội phê chuẩn và giao vào dự toán chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Ngân sách giao cho giáo dục mầm non hàng năm ít nhất phải đảm bảo thực hiện các chỉ số giải ngân của dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét, tăng tỷ lệ chi cho giáo dục mầm non, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo tiến độ phổ cập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Sở Tài chính tỉnh/TP (để triển khai);
- Sở GD&ĐT tỉnh/TP (để triển khai);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4290/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4290/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4290/BGDĐT-KHTC 2014 bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4290/BGDĐT-KHTC 2014 bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4290/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4290/BGDĐT-KHTC 2014 bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4290/BGDĐT-KHTC 2014 bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo

             • 13/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực