Công văn 4291/TCT-CS

Công văn số 4291/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4291/TCT-CS ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4291/TCT-CS
V/v: ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2392/CT-TTHT ngày 25/6/2008 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn về ưu đãi đầu tư. Theo nội dung Cục thuế hỏi đối với doanh nghiệp thành lập do cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát sinh tại thời điểm tháng 10/2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về chính sách thuế ưu đãi đầu tư:

Phát sinh tại thời điểm tháng 10/2003 được áp dụng theo điểm 4 mục V Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quy định ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư:

''Tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ:

Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý”

2/ Về công tác quản lý thuế:

Đề nghị Cục thuế xác định rõ việc thực hiện kê khai nộp thuế trong thời gian từ năm 2003 khi Công ty chuyển đổi DNNN thành công ty cổ phần đến nay.

Đồng thời qua thực tế quản lý, Cục thuế nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn Công ty thực hiện, tránh việc trước đây không xác định ưu đãi nhưng nay làm văn bản hỏi để hợp thức hoá việc hưởng ưu đãi thuế của các năm trước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4291/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4291/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2008
Ngày hiệu lực14/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4291/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4291/TCT-CS ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4291/TCT-CS ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4291/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/11/2008
        Ngày hiệu lực14/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4291/TCT-CS ưu đãi đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4291/TCT-CS ưu đãi đầu tư

             • 14/11/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/11/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực