Công văn 4294/TCT-KK

Công văn 4294/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4294/TCT-KK 2019 kê khai thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4294/TCT-KK
V/v kê khai thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55143/CT-TTHT ngày 15/7/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ của Công ty TNHH Liên Thái Bình, mã số thuế: 0100230134. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a khoản 2 Điều 16 , Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định s04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị đnh về thuế và sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ điểm 1.5 khoản 1 Điều 79, tiết b khoản 1 Điều 81 Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty TNHH Liên Thái Bình (Công ty) có ký hp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh cho khách hàng là Công ty TNHH Savills Việt Nam. Công ty đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ và lập hóa đơn cho dịch vụ vệ sinh của tháng 4, tháng 5/2018, đã kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên đến tháng 4/2019, hai bên đồng ý giảm giá dịch vụ và thỏa thuận lập hóa đơn điều chỉnh giảm phí dịch vụ thì Tổng cục Thuế thống nhất vi phương án 2 của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn s 55143/CT-TTHT ngày 15/07/2019.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ: PC (BTC)
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Thuộc tính Công văn 4294/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4294/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2019
Ngày hiệu lực23/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(28/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4294/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4294/TCT-KK 2019 kê khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4294/TCT-KK 2019 kê khai thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4294/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành23/10/2019
        Ngày hiệu lực23/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (28/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4294/TCT-KK 2019 kê khai thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4294/TCT-KK 2019 kê khai thuế

            • 23/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực