Công văn 4294/VPCP-CN

Công văn số 4294/VPCP-CN về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4294/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4294/VPCP-CN
V/v chuyển giao các kết quả của Đề án 112

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Bộ Bưu chính, Viễn thông tại công văn số 1442/BBCVT-ƯDCNTT ngày 05 tháng 7 năm 2007 về đề xuất ý kiến đối với Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 112) và việc chuyển giao các kết quả của Đề án này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển giao các kết quả của Đề án này về Bộ Bưu chính, Viễn thông để tiếp tục khai thác, sử dụng cho các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước".

2. Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ lập phương án, kế hoạch và thực hiện việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112 theo các quy định hiện hành, cả về tổ chức, giải pháp công nghệ, sản phẩm phục vụ hình thành cơ sở pháp lý về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, sản phẩm công nghệ thông tin.

3. Ban Điều hành Đề án 112 của các Bộ, ngành, địa phương bàn giao ngay những hạng mục hạ tầng, thiết bị đã mua sắm cho các đơn vị chủ trì ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương để đưa vào lắp ráp, vận hành, khai thác.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,  các Vụ: KTTH, TCCB, CCHC,
KG, TH, HC,
Trung tâm Tin học, Cục Quản trị-Tài vụ,
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3b).130

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4294/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4294/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4294/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 4294/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4294/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4294/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4294/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4294/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112

             • 03/08/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực