Công văn 4296/TXNK-TGHQ

Công văn 4296/TXNK-TGHQ năm 2017 về chấp nhận thời điểm có giá chính thức cho lô hàng xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4296/TXNK-TGHQ 2017 chấp nhận thời điểm có giá chính thức cho lô hàng xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4296/TXNK-TGHQ
V/v chấp nhận thời điểm có giá chính thức cho các lô hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc.
(Đ/c: Phòng 2509, Tầng 25, tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đng Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 223/2017/BPNM, 233/2017/BPNM, 235/2017/BPNM, 238/2017/BPNM của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc về việc hướng dẫn Công ty hoàn thành thủ tục chấp nhận thời điểm có giá chính thức của các lô hàng xuất khẩu theo tờ khai số 30048689611 ngày 02/07/2015, tờ khai số 300469319900 ngày 20/7/2015 và tờ khai số 300554889410 ngày 30/9/2015. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Hàng hóa xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trị giá hải quan là giá tạm tính do người khai hải quan khai báo trên cơ sở các chứng từ, tài liệu liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá. Khi có giá chính thức, trị giá hải quan được xác định theo phương pháp xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

- Điều kiện chấp nhận thời điểm có giá chính thức: Thời điểm có giá chính thức được chấp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa có thỏa thuận về thời điểm có giá chính thức phù hợp với ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế;

+ Thời điểm có giá thực tế phù hợp với thời điểm có giá chính thức theo thỏa thuận ghi trên hợp đồng;

+ Giá chính thức phù hợp với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chứng từ thanh toán.

- Khi có giá chính thức thì:

+ Người khai hải quan khai giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan và nộp thuế chênh lệch (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức.

+ Cơ quan hải quan: Kiểm tra khai báo của người khai hải quan, thời điểm có giá chính thức, điều kiện chấp nhận thời điểm có giá chính thức.

- Trường hợp thời điểm có giá chính thức vượt quá 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan kê khai và nộp hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại (01 bản chụp) chứng minh thời điểm có giá chính thức, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thời điểm có giá chính thức; giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ, chứng từ, thực tế lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu để kiểm tra, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định chấp nhận thời điểm có giá chính thức.

2. Căn cứ thẩm quyền được giao, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội xem xét kiến nghị và giải trình của Công ty để trả lời Công ty theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xử lý theo đúng quy định và Cục Hải quan TP. Hà Nội để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
TGHQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4296/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4296/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4296/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 4296/TXNK-TGHQ 2017 chấp nhận thời điểm có giá chính thức cho lô hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4296/TXNK-TGHQ 2017 chấp nhận thời điểm có giá chính thức cho lô hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4296/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4296/TXNK-TGHQ 2017 chấp nhận thời điểm có giá chính thức cho lô hàng xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4296/TXNK-TGHQ 2017 chấp nhận thời điểm có giá chính thức cho lô hàng xuất khẩu

            • 02/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực