Công văn 4297/TCT-CS

Công văn số 4297/TCT-CS về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất được giao để xây dựng hệ thống cấp nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4297/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất được giao xây dựng hệ thống cấp nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4297/TCT-CS
V/v: tiền sử dụng đất đối với đất được giao để xây dựng hệ thống cấp nước

Hà Nội, ngày 18  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 7899/CT-THDT ngày 26/6/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất được giao để xây dựng hệ thống cấp nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 60 Luật Đất đai năm 2003 về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, bao gồm: “1. ...b)Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có Mục đích kinh doanh;...

2. Chính phủ quy định cụ thể việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.”

- Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định: “Đất sử dụng vào Mục đích công cộng là đất sử dụng vào Mục đích xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống,...; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập; hệ thống đường dây tải điện...”

- Tại Điểm e, Khoản 3, Điều 30 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định về khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư có quy định: “e) Miễn tiền sử dụng đất.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 thu hồi đất của các hộ dân để giao cho Công ty kinh doanh Nước sạch số 2 xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sóc Sơn, trong đó có 2.265 m2 đất được giao để xây dựng trạm bơm tăng áp, với thời gian sử dụng đất là 50 năm là đất công cộng có Mục đích kinh doanh thuộc diện được miễn nộp tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên; số tiền sử dụng đất được miễn không được kết cấu vào chi phí đầu tư dự án .

Công ty kinh doanh Nước sạch số 2 phải đăng ký kê khai nộp thuế nhà đất theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Cục QLCS;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4297/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4297/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2007
Ngày hiệu lực18/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4297/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4297/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất được giao xây dựng hệ thống cấp nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4297/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất được giao xây dựng hệ thống cấp nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4297/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành18/10/2007
        Ngày hiệu lực18/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4297/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất được giao xây dựng hệ thống cấp nước

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4297/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất được giao xây dựng hệ thống cấp nước

         • 18/10/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/10/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực