Công văn 4298/TXNK-DTQLT

Công văn 4298/TXNK-DTQLT năm 2017 về tiền chậm nộp thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4298/TXNK-DTQLT 2017 xác định tiền chậm nộp thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4298/TXNK-DTQLT
V/v tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1118/HQKH-NV ngày 12/10/2017 của Cục Hải quan tnh Khánh Hòa về tin chậm nộp của Công ty CP Vinpearlland. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Điểm e khoản 4 Điều 42 quy định: “e) Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”

- Điểm b khoản 1 Điều 133 quy định một trong các trường hợp người nộp thuế nộp tiền chậm nộp là: “b) Nộp thiếu tiền thuế do khai sai s thuế phải nộp, số thuế được min, số thuế được giảm, s thuế được hoàn;”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Vinpearlland khai báo nộp bổ sung số tiền thuế thiếu thì ngoài việc nộp đủ tiền thuế thiếu, Công ty còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan/giải phóng hàng đến ngày nộp thuế. Cách xác định số ngày chậm nộp thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT,
DTQLT (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4298/TXNK-DTQLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4298/TXNK-DTQLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4298/TXNK-DTQLT

Lược đồ Công văn 4298/TXNK-DTQLT 2017 xác định tiền chậm nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4298/TXNK-DTQLT 2017 xác định tiền chậm nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4298/TXNK-DTQLT
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4298/TXNK-DTQLT 2017 xác định tiền chậm nộp thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4298/TXNK-DTQLT 2017 xác định tiền chậm nộp thuế

            • 02/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực