Công văn 4298/VPCP-QHQT

Công văn số 4298/VPCP-QHQT về việc ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác về thể dục thể thao với phía Bru-nây do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4298/VPCP-QHQT ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thể dục thể thao với phía Bru-nây


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4298/VPCP-QHQT
V/v ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác về thể dục thể thao với phía Bru-nây

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thể dục Thể thao;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Văn hóa-Thông tin.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Thể dục Thể thao tại văn bản số 1145//UBTDTT-HTQT ngày 23 tháng 7 năm 2007 về việc ký Bản Ghi nhớ hợp tác về thể dục thể thao với phía Bru-nây, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban Thể dục Thể thao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ký Bản Ghi nhớ hợp tác thể dục thể thao với phía Bru-nây Đa-rút-xa-lam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4298/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4298/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4298/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4298/VPCP-QHQT ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thể dục thể thao với phía Bru-nây


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4298/VPCP-QHQT ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thể dục thể thao với phía Bru-nây
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4298/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4298/VPCP-QHQT ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thể dục thể thao với phía Bru-nây

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4298/VPCP-QHQT ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thể dục thể thao với phía Bru-nây

              • 03/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực