Công văn 4299/UBND-ĐCNN

Công văn số 4299/UBND-ĐCNN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác đê điều và phòng chống lụt bão do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4299/UBND-ĐCNN Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác đê điều và PCLB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4299/UBND-ĐCNN
V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác đê điều và PCLB

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố;
- Giám đốc các Sở;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện.

 

Ngày 26/7/2007 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Chỉ thị số 69/2007/CT-BNN về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng đê trong mùa mưa, lũ, bão năm 2007 (có bản sao kèm theo).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Giám đốc các sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại thông báo số 235/TB-UBND ngày 27/7/2007; theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, kiểm tra thường xuyên đê điều, công trình phòng chống lụt bão; bổ sung, điều chỉnh phương án phòng chống lụt bão cho phù hợp với tình hình thực tế; kiểm tra cụ thể việc tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời đối phó với mọi diễn biến của thời tiết;

- Thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- VPUB: V1, V4, V5, NG, TH;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH    
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4299/UBND-ĐCNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4299/UBND-ĐCNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực08/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4299/UBND-ĐCNN

Lược đồ Công văn 4299/UBND-ĐCNN Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác đê điều và PCLB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4299/UBND-ĐCNN Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác đê điều và PCLB
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4299/UBND-ĐCNN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành08/08/2007
        Ngày hiệu lực08/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4299/UBND-ĐCNN Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác đê điều và PCLB

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4299/UBND-ĐCNN Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác đê điều và PCLB

           • 08/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực