Công văn 43/BXD-KHCN

Công văn số 43/BXD-KHCN về việc đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo” do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43/BXD-KHCN đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo”


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/BXD-KHCN
V/v: đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo”

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 8403BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30 tháng 12 năm 2004 về việc góp ý hợp phần “Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo”, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong quá trình soạn thảo, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh văn kiện hợp phần. Về cơ bản, Bộ Xây dựng nhất trí với dự thảo lần này. Tuy nhiên Bộ Xây dựng đề nghị một số điểm cần được xem xét, chỉnh sửa lại sau đây:

1. Về mục tiêu phát triển của hợp phần đề nghị sửa và bổ sung:

+ Từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản, cơ chế chính sách đối với qui hoạch môi trường đô thị: lồng ghép, áp dụng các nguyên tắc bảo vệ môi trường vào qui hoạch phát triển đô thị.

+ Xây dựng mô hình thí điểm, lựa chọn, áp dụng các công nghệ thích hợp và phương thức cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường cho các khu dân cư nghèo đô thị với sự tham gia của cộng đồng và triển khai nhân rộng.

2. Về mục tiêu trước mắt của hợp phần: mục tiêu số 1 và 2 nên viết lại như sau và cần được điều chỉnh tương ứng ở các trang 6, 13 và 16.

+ Lồng ghép các nguyên tắc bảo vệ môi trường trong qui hoạch đô thị và xây dựng các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng chủ trì và phối hợp với các Bộ/Ngành liên quan thực hiện.

+ Thực hiện mô hình thí điểm lồng ghép các nguyên tắc bảo vệ môi trường trong qui hoạch đô thị, cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường cho các khu dân cư nghèo đô thị tại các tỉnh được lựa chọn tham gia hợp phần do Sở Xây dựng của các tỉnh điều phối thực hiện.

3. Về cơ cấu tổ chức - theo sơ đồ trong dự thảo

+ Đối với Ban Chỉ đạo hợp phần: đề nghị điều chỉnh: Bộ Xây dựng chủ trì, thành viên là các Bộ/Ngành liên quan như đã nêu trong dự thảo.

+ Đối với văn phòng hợp phần: để hợp phần triển khai có hiệu quả, đề nghị 01 lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Xây dựng làm việc kiêm nhiệm và cần thêm 01 điều phối viên của hợp phần (Component Cordinator) làm việc 50% - 100% thời gian.

- Về tài chính: đề nghị tăng phần chi phí lương cho cố vấn, chuyên gia dài hạn và ngắn hạn của Việt Nam tham gia dự án.

Trên đây là ý kiến đóng góp của Bộ Xây dựng để hoàn thiện nội dung hợp phần “Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo”, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉnh sửa nội dung trước khi thẩm định.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2005
Ngày hiệu lực13/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 43/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 43/BXD-KHCN đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43/BXD-KHCN đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo”
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành13/01/2005
        Ngày hiệu lực13/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 43/BXD-KHCN đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo”

              Lịch sử hiệu lực Công văn 43/BXD-KHCN đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo”

              • 13/01/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực