Công văn 43/BXD-QLN

Công văn 43/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43/BXD-QLN 2015 miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4371/SXD-QLN&CS ngày 04/5/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với đối tượng là người có công với cách mạng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có quy định về đối tượng và mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (trong đó bao gồm cả nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước). Theo đó, đối với người thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước mà thuộc đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cho các đối tượng này được áp dụng thực hiện theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2015
Ngày hiệu lực04/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 43/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 43/BXD-QLN 2015 miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43/BXD-QLN 2015 miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành04/06/2015
        Ngày hiệu lực04/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 43/BXD-QLN 2015 miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 43/BXD-QLN 2015 miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

           • 04/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực