Công văn 43/TCHQ-VP

Công văn 43/TCHQ-VP đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ về bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43/TCHQ-VP đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ bộ mã loại hình


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/TCHQ-VP
V/v đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ ngày 2/1/2013

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 02/QĐ-TCHQ về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do sơ suất trong khâu in ấn, tên loại hình thuộc mã NDT10 (viết tắt NKD-DT), tại Phụ lục V, số thứ tự 9 đã ghi là "Nhập Kinh doanh Đầu tư (Trong nước)", nay đính chính là "Nhập Kinh doanh Đầu tư".

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- LĐTC (để b/c);
- Các đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, VP, QLRR (1b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2013
Ngày hiệu lực04/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 43/TCHQ-VP đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ bộ mã loại hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 43/TCHQ-VP đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ bộ mã loại hình
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu43/TCHQ-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Duy Thuận
       Ngày ban hành04/01/2013
       Ngày hiệu lực04/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 43/TCHQ-VP đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ bộ mã loại hình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 43/TCHQ-VP đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ bộ mã loại hình

             • 04/01/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực