Công văn 43/TCT-DNL

Công văn 43/TCT-DNL năm 2016 về việc lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43/TCT-DNL lập hóa đơn trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/TCT-DNL
V/v: lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn.

Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam
- Cục Thuế TP.Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận dược công văn số AC-2015-22 ngày 25/11/2015 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam và công văn số 7504/CT-HTr ngày 27/11/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định: “…Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…Trường hợp khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hoá đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hoá đơn và ghi rõ người mua không lấy hoá đơn" hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế". Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.".

Tại Điều 18, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn quy định: "1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Thuế giá trị gia tăng được khai, nộp theo tháng. Việc Người nộp thuế thực hiện lập hóa đơn dựa trên bảng kê đối với các hóa đơn có giá trị dưới 200.000 đồng và các hóa đơn có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà khách hàng không lấy hóa đơn theo ngày hoặc theo tháng không làm ảnh hưởng tới nghĩa vụ khai, nộp NSNN của Người nộp thuế.

Căn cứ các quy định trên và để tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế đồng ý: Trường hợp người mua không yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) thì tại từng chi nhánh, Hội Sở chính của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam được phép lập chung một hóa đơn theo bảng kê cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong tháng tại từng chi nhánh, Hội Sở chính vào cuối tháng đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam, Cục Thuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

-
Vụ CS, KK, PC;
- Lưu: VT, DNL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2016
Ngày hiệu lực06/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 43/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 43/TCT-DNL lập hóa đơn trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43/TCT-DNL lập hóa đơn trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành06/01/2016
        Ngày hiệu lực06/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 43/TCT-DNL lập hóa đơn trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 43/TCT-DNL lập hóa đơn trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn 2016

            • 06/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực