Công văn 43/VPCP-KG

Công văn số 43/VPCP-KG về việc báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số kiến nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43/VPCP-KG báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường với cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 43/VPCP-KG
V/v Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số kiến nghị.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số kiến nghị kèm theo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (các văn bản số: 3595/BTNMT-BVMT ngày 20 tháng 9 năm 2007; 2464/BTNMT-BVMT ngày 06 tháng 7 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 840/C11 (C36) ngày 04 tháng 9 năm 2007), Tư pháp (văn bản số 3877/BTP-PLHSHC ngày 11 tháng 9 năm 2007), Công Thương (văn bản số 0923/BCT-KHCN ngày 10 tháng 9 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4508/BNN-TL ngày 30 tháng 8 năm 2007) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (văn bản số 1985/UBND-CN ngày 06 tháng 9 năm 2007), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ: chỉ đạo đẩy mạnh và tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và kết quả thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các cơ sở và khu công nghiệp đã được kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các tổ chức trực thuộc đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở công nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lập quy hoạch các khu chôn lấp, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung nhằm tiếp nhận và xử lý có hiệu quả các loại chất thải này; tăng cường năng lực về cơ sở, vật chất kỹ thuật và nhân lực cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường tại địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ sở công nghiệp thuộc Bộ, ngành đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng các công nghệ sản xuất sạch và thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu có hiệu quả ô nhiễm môi trường trên địa bàn trong thời gian tới.

3. Bộ Công an: phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các Bộ, ngành có liên quan, lập kế hoạch và kiên quyết cưỡng chế, đình chỉ hoạt động theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở không hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo đúng quy định của pháp luật.

4. Bộ Tư pháp: chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan rà soát và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến tội phạm môi trường quy định tại Bộ luật Hình sự; các hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Pháp lệnh Xử phạt hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bảo đảm có chế tài đủ mạnh trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế,
Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Các Vụ: CN, NN, NC, ĐP, TH, Ban XDPL;
- Lưu: VT, KG (3). 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2008
Ngày hiệu lực04/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 43/VPCP-KG

Lược đồ Công văn 43/VPCP-KG báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường với cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43/VPCP-KG báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường với cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành04/01/2008
        Ngày hiệu lực04/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 43/VPCP-KG báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường với cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 43/VPCP-KG báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường với cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

              • 04/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực