Công văn 4300/BTNMT-KH

Công văn 4300/BTNMT-KH năm 2016 bổ sung trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4300/BTNMT-KH bổ sung trạm quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4300/BTNMT-KH
V/v bổ sung trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phúc đáp Công văn số 3668/UBND-NN ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung trạm quan trc tài nguyên và môi trường quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo Quy định Mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016, khu vực tỉnh Quảng trị đã có 21 trạm quan trắc tài nguyên và môi trường đang hoạt động (gồm 20 trạm quan trắc khí tượng thủy văn và 01 trạm quan trc môi trường khu vực biển ven bờ). Dự kiến đến năm 2030 sẽ xây dựng bổ sung 90 trạm quan trc tài nguyên và môi trường (57 trạm khí tượng thủy văn, 24 trạm quan trắc tài nguyên nước, 4 trạm quan trắc môi trường, 4 trạm quan trc môi trường bin và 01 trạm định vị vệ tinh).

Trước mắt để phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường của tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia tổ chức xây dựng, triển khai Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh theo nhu cu thực tin, đảm bảo tính thống nhất với mạng quan trắc tài nguyên và môi trường quc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, xem xét b sung trạm quan trắc tài nguyên và môi trường tại các địa phương khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương điều chỉnh Quy hoạch nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị đ biết và trin khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4300/BTNMT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4300/BTNMT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4300/BTNMT-KH bổ sung trạm quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4300/BTNMT-KH bổ sung trạm quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4300/BTNMT-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành30/09/2016
        Ngày hiệu lực30/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4300/BTNMT-KH bổ sung trạm quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4300/BTNMT-KH bổ sung trạm quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia 2016

             • 30/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực