Công văn 4300/TCT-CS

Công văn 4300/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4300/TCT-CS 2019 thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4300/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 45061/CT-TKT8 ngày 12/06/2019 của Cục Thuế tp. Hà Nội về việc hoàn thuế của Công ty Cổ phần E.KI.M, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế suất 0%;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất 0%;

Căn cứ quy định trên:

- Về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp mã số của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game (bao gồm cả thẻ đa năng được xác định sử dụng chơi game) cho khách hàng nước ngoài (xác định theo địa chỉ IP của máy tính khách hàng truy cập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì Tổng cục Thuế đã có công văn s 536/TCT-CS ngày 09/02/2018 trả lời cụ thể.

- Về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp mã số của thẻ đa năng dùng để nạp tiền điện thoại di động thì không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư s 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- C
ác Vụ: PC, KK, DNL-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Thuộc tính Công văn 4300/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4300/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/10/2019
Ngày hiệu lực 23/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 tuần trước
(28/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4300/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4300/TCT-CS 2019 thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4300/TCT-CS 2019 thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4300/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 23/10/2019
Ngày hiệu lực 23/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 tuần trước
(28/10/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4300/TCT-CS 2019 thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 4300/TCT-CS 2019 thuế giá trị gia tăng

  • 23/10/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/10/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực