Công văn 4301/BGDĐT-GDTX

Công văn 4301/BGDĐT-GDTX năm 2019 về xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4301/BGDĐT-GDTX 2019 xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4301/BGDĐT-GDTX
V/v xây dng và phát trin tài nguyên giáo dục mở

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiệm vụ đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời theo các hình thức khác nhau, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo công bằng xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đng sư phạm (gọi chung là nhà trường) triển khai các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, giá trị của tài nguyên giáo dục mở (TNGDM), trước hết là đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

2. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển, khai thác sử dụng TNGDM phù hp với điều kiện cụ thể của nhà trường, khuyến khích sự tham gia của giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và sinh viên; báo cáo kế hoạch trước 30/10/2019 và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục thường xuyên).

3. Chủ động hợp tác xây dựng, kết nối, chia sẻ TNGDM với các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; chủ động tham gia Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc.vn), Việt hóa các nguồn TNGDM quốc tế nhằm giúp người học mở rộng cơ hội tiếp cận nội dung học tập chất lượng, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời.

4. Phối hp với các cơ sở giáo dục thường xuyên biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; xây dựng và thực hiện các chương trình, khóa học mở, đại chúng trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương, góp phần tăng tỷ lệ dân số được tiếp cận với giáo dục đại học thông qua hình thức giáo dục thường xuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các TNGDM của Việt Nam; giao Trường Đại học Tôn Đức Thắng thí điểm xây dựng và triển khai mô hình hp tác chuyển giao công nghệ khai thác sử dụng TNGDM cho các trung tâm giáo dục thường xuyên phục vụ học tập cộng đồng, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) trước 31/12/2019.

Giao Vụ Giáo dục thường xuyên chủ trì, phối hp với Vụ Giáo dục đại học, Cục Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch triển khai phát triển TNGDM trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm cung cấp nguồn học liệu cho cơ sở giáo dục thường xuyên, thiết lập hệ sinh thái TNGDM quốc gia đáp ứng nhu cu học tập của người học, thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cá
o);
- TƯ Hội Khuy
ến học Việt Nam (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trư
ng (để chỉ đạo);
- C
ác Sở GDĐT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4301/BGDĐT-GDTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4301/BGDĐT-GDTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(01/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4301/BGDĐT-GDTX

Lược đồ Công văn 4301/BGDĐT-GDTX 2019 xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4301/BGDĐT-GDTX 2019 xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4301/BGDĐT-GDTX
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhùng Xuân Nhạ
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (01/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4301/BGDĐT-GDTX 2019 xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4301/BGDĐT-GDTX 2019 xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở

             • 20/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực