Công văn 4303/TCT-CS

Công văn 4303/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4303/TCT-CS thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4303/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
- Công ty cổ phần thạch cao Xi Măng
(đ/c: 24 Hà Nội TP Huế - Thừa Thiên Huế)

 

Trả lời công văn số 2071/TXM-KTTKTC ngày 22/08/2011 của Công ty cổ phần thạch cao Xi Măng đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại điểm 6 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: "Chuyển quyền sử dụng đất".

Tại điểm 8.c Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT; "Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh chuyền nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật."

Tại điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Về thuế TNDN:

Tại điểm 1.1 phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "1.1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp)".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần thạch cao Xi Măng chuyển nhượng dự án trạm nghiền xi măng Quảng Trị gồm quyền sử dụng đất, các tài sản gắn liền với đất bao gồm: các hạng mục công trình, các máy móc, dây chuyền, thiết bị phục vụ cho việc vận hành của trạm nghiền, các quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phát sinh từ các tài sản này cho Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn thì đây là hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn với chuyển quyền sử dụng đất.

Công ty cổ phần thạch cao Xi Măng phải lập hóa đơn kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần thạch cao Xi Măng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Các PC - TCT;
- Lưu VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4303/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4303/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4303/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4303/TCT-CS thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4303/TCT-CS thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4303/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực29/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4303/TCT-CS thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4303/TCT-CS thuế giá trị gia tăng

            • 29/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực