Công văn 4305/TCT-CS

Công văn số 4305/TCT-CS về việc xử lý vi phạm hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4305/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4305/TCT-CS
V/vxử lý vi phạm hành chính thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hải phòng.

Trả lời công văn số 828/CT-THNVDT ngày 11/6/2008 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc quản lý thu thuế và xử lý vi phạm hành chính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quản lý thu thuế giá trị gia tăng.

Tại điểm 6. l mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: ''Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng lO%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.''

Theo đó, doanh nghiệp có các chi nhánh, cửa hàng hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh khác với trụ sở chính, hạch toán phụ thuộc, có đăng ký, kê khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì các chi nhánh, cửa hàng này không thuộc đối tượng khai thuế theo hoạt động kinh doanh, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo hướng dẫn nêu trên. 

Vướng mắc của Cục Thuế về việc quản lý thu thuế GTGT đối với các chi nhánh cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế ghi nhận và báo cáo cấp có thẩm quyền khi xem xét, xử lý.

2. Về xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế do hồ sơ khai thuế có sai sót theo yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (trong thời hạn nộp thuế) thì doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Trường hợp cơ quan thuế thẩm định hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng hoàn trước, kiểm tra sau phát hiện hồ sơ của doanh nghiệp có sai sót hoặc gian lận thì cơ quan thuế căn cứ hành vi vi phạm cụ thể quy định tại Điều 106, 107, 108 Luật quản lý thuế để áp dụng các mức xử phạt theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện ra sai sót, doanh nghiệp kê khai bổ sung điều chỉnh lại nhưng không dẫn đến tăng số thuế phải nộp và bị xử phạt đối với số thuế chênh lệch khi kê khai bổ sung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đang tổng hợp trình Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hải Phòng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thuộc tính Công văn 4305/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4305/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2008
Ngày hiệu lực14/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4305/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4305/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4305/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/11/2008
        Ngày hiệu lực14/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4305/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4305/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính thuế

             • 14/11/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/11/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực