Công văn 4307/TCT-CS

Công văn 4307/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4307/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng với sản phẩm xuất khẩu từ khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4307/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Trả lời công văn số 4211/CT-TTHT ngày 9/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sn của Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều; sau khi có ý kiến nhất trí của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 1 Luật s 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“1. Các khoản 1, 9 và 23 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên…

- Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định như sau:

“4. Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Vic xác đnh trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lp chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.””

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hải Dương căn cứ hồ sơ đơn vị cung cấp ngày 27/4/2017 của Sở Công thương tỉnh Hi Dương có công văn s 548/SCT-QLCN xác nhận:

- Sn phm Cacbua Silic (SiC) của Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều sau khi sản xuất là sản phẩm khác so với nguyên liệu đầu vào là than, cát thạch anh về tính chất lý, hóa cũng như ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

- Trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Cacbua Silic (Sic) của Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều: Than được dùng trong quy trình sản xuất là nguyên liệu đu vào để tách thành phần Cacbon, kết hợp với Silic từ cát thạch anh để tạo ra sản phẩm đầu ra là Cacbua Silic, than trong quy trình công nghệ không được dùng để thu hồi và sử dụng năng lượng như là nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số 4211/CT-TTHT ngày 9/8/2017: Trường hợp, sản phẩm Cacbua Silic (Sic) xuất khẩu của Công ty C phn Tân Hà Kiu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là tài nguyên khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác hoặc là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thì thuộc đối tượng tính tỷ lệ % tổng trị giá tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm. Theo quy trình sản xuất sản phẩm Cacbua Silic, Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều nhập khẩu than (than không khói, than cốc dầu) để làm nguyên liệu sản xuất (than không được dùng đ thu hi và sử dụng năng lượng như là nhiên liệu phục vụ sản xut) thì than nhập khu không thuộc đối tượng phải tính tr giá tài nguyên khoáng sản.

Tổng cục Thuế trả lời đ Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4307/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4307/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực21/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4307/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4307/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng với sản phẩm xuất khẩu từ khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4307/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng với sản phẩm xuất khẩu từ khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4307/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực21/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4307/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng với sản phẩm xuất khẩu từ khoáng sản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4307/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng với sản phẩm xuất khẩu từ khoáng sản

            • 21/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực