Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương 2014


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/LĐTBXH-LĐTL
V/v: tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 56/SLĐTBXH-LĐTL ngày 21/01/2015 của Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4 phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2013 được xác định trên cơ sở quỹ lương thực hiện 4 tháng đầu năm (từ ngày 01/1/2013 đến ngày 30/4/2013 xác định theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cộng với quỹ tiền lương thực hiện 8 tháng cuối năm (từ ngày 01/5/2013 đến ngày 31/12/2013 xác định theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì công ty có trách nhiệm xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước gắn với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hàng năm. Trong quá trình rà soát, xây dựng báo cáo tài chính hàng năm của công ty, trường hợp có sự thay đổi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện thì xác định và báo cáo Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty điều chỉnh và quyết định chính thức quỹ tiền lương thực hiện năm trước chậm nhất vào ngày 01 tháng 03 hàng năm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu431/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2015
Ngày hiệu lực03/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu431/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành03/02/2015
        Ngày hiệu lực03/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương 2014

           • 03/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực