Công văn 4314/TCT-CS

Công văn số 4314/TCT-CS về việc khấu hao tài sản cố định trong thời gian doanh nghiệp cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4314/TCT-CS khấu hao TSCĐ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4314/TCT-CS
V/v khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của Cục thuế các tỉnh và thành phố đề nghị hướng dẫn về trích khấu hao TSCĐ trong thời gian doanh nghiệp cổ phần hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2 phần B mục II Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần hướng dẫn:

“2.2. Khi có Quyết định công bố giá trị, doanh nghiệp có trách nhiệm:

a. Điều chỉnh sổ kế toán và bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán Nhà nước quy định”.

Tại điểm 2.1 phần C mục II Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ hướng dẫn:

“2.1. Trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, doanh nghiệp tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính theo chế độ Nhà nước quy định. Tại thời điểm có Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm xử lý các vấn đề tài chính và điều chỉnh sổ kế toán theo quy định”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, tại thời điểm có Quyết định công bố giá trị, doanh nghiệp được điều chỉnh sổ kế toán và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4314/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4314/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2008
Ngày hiệu lực17/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4314/TCT-CS khấu hao TSCĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4314/TCT-CS khấu hao TSCĐ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4314/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/11/2008
        Ngày hiệu lực17/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4314/TCT-CS khấu hao TSCĐ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4314/TCT-CS khấu hao TSCĐ

           • 17/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực