Công văn 4315/BHXH-TCCB

Công văn 4315/BHXH-TCCB tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4315/BHXH-TCCB năm 2013 tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4315/BHXH-TCCB
V/v tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết năm 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết chuyên ngành “Lãnh đạo chỉ huy vtư pháp hình sự” và chuyên ngành “Quản lý Khoa học và Công nghệ” của Văn phòng 165 thuộc Ban Chỉ đạo Đề án 165 (Đán “Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”), Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo việc tuyển chọn cán bộ tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết chuyên ngành “Quản lý Khoa học và Công nghệ” bằng ngân sách nhà nước như sau:

1. Chương trình đào tạo:

- Đào tạo thạc sĩ liên kết chuyên ngành “Quản lý Khoa học và Công nghệ” giữa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với Đại học Lund, Thụy Đin.

- Thời gian đào tạo: 15 tháng (bao gồm cả thời gian làm luận văn). Chương trình đào tạo có tổng số 60 tín chỉ, gồm 7 môn học chính (45 tín chỉ) và luận văn tốt nghiệp (15 tín chỉ). Học tập trung liên tục vào các ngày trong tuần.

- Thời gian khai giảng: Dự kiến vào cuối tháng 11/2013.

- Điều kiện cấp bằng: Học viên hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo, hoàn thành luận văn tốt nghiệp và đạt trình độ tiếng Anh 5.5 lELTS (hoặc tương đương) sẽ đủ điều kiện tốt nghiệp và được cấp bằng Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ của Đại học Lund (Thụy Điển).

2. Đối tượng:

- Đối tượng 1: Công chức là lãnh đạo cấp ban hoặc tương đương, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp ban hoặc tương đương đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Đi tượng 2: Viên chức trẻ có khả năng, trin vọng làm viên chức quản lý đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam.

3. Tiêu chuẩn:

a) Tiêu chuẩn đối với Đối tượng 1:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú; có năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo, quản lý.

- Không quá 40 tuổi tính đến thời điểm 01/12/2013.

- Có đủ 5 năm công tác trong biên chế và 2 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Tốt nghiệp đại học loại trung bình khá trở lên các chuyên ngành: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Công nghệ.

- Lĩnh vực công tác liên quan đến chuyên ngành dự tuyn.

b) Tiêu chuẩn đối với Đối tượng 2:

- Có năng lực chuyên môn ni trội, tâm huyết với nhiệm vụ đang đảm nhận và có trin vọng phát trin thành cán bộ quản lý; được Thủ trưởng đơn vị đánh giá, xác nhận bng văn bản.

- Không quá 30 tuổi tính đến thời điểm 01/12/2013.

- Viên chức có thời gian công tác từ 3 năm đến dưới 5 năm đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

+ Tt nghiệp đại học thủ khoa trong nước hoặc tt nghiệp loại giỏi, loại xut sc ở nước ngoài.

+ Tốt nghiệp đại học loại khá các chuyên ngành: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Công nghệ; trong thời gian công tác có 2 năm lin là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Hoặc viên chức có thời gian công tác từ 5 năm trở lên đáp ứng được các điều kiện sau: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các chuyên ngành; Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Công nghệ; được quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng trở lên; có 2 năm liền trước khi cử đi đào tạo được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Lĩnh vực công tác liên quan đến chuyên ngành dự tuyn.

4. Chỉ tiêu: Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cử 01 chỉ tiêu dự tuyển.

5. Hsơ dự tuyn:

Công chức, viên chức tham gia dự tuyển phải chuẩn bị đầy đủ 04 bộ hồ sơ, bao gm:

- Công văn cử công chức/viên chức tham gia dự tuyn của đơn vị.

- Bản xác nhận chức danh quy hoạch cán bộ quản lý (cơ quan xác nhận: Ban Tổ chức cán bộ Bảo him xã hội Việt Nam); chứng nhận thành tích của công chức, viên chức.

- Bản nhận xét, đánh giá công chức, viên chức của đơn vị cử đi học.

- Đơn xin đi học thạc sĩ liên kết với nước ngoài (có cam kết tiếp tục công tác tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương có xác nhận của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có địa chỉ và số điện thoại, email liên hệ) và 02 ảnh cỡ 4x6.

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh), bảng điểm đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

- Chứng chỉ tiếng Anh C trở lên.

- Bản photo chứng minh thư nhân dân.

- Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trở lên.

6. Quy trình tuyển chọn:

Bước 1: Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo công khai đến toàn thể công chức, viên chức về chương trình dự tuyển đào tạo thạc sĩ của Đề án 165; lập danh sách (kèm hồ sơ dự tuyển) gửi về Ban Tổ chức cán bộ. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 02/11/2013.

Bước 2: Ban Tổ chức cán bộ rà soát, tổng hợp hồ sơ dự tuyển đủ điều kiện trình Tổng Giám đốc phê duyệt và gửi hồ sơ dự tuyển sang Văn phòng 165.

Bước 3: Công chức, viên chức dự tuyển phải trải qua 2 vòng thi tuyển do Hội đồng thi tuyn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức như sau:

- Vòng 1: Thi tiếng Anh và phân tích tình hung trong lĩnh vực quản Khoa học và Công nghệ.

- Vòng 2: Phỏng vấn (tiếng Việt và tiếng Anh).

7. Đbiết thêm thông tin, đề nghị liên hệ:

Bà Vũ Lương Huyền - Chuyên viên Phòng Tổ chức, Ban Tổ chức cán bộ. Điện thoại: (04) 39344155./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ (để b/c);
- Văn phòng Đảng ủy BHXH Việt Nam;
- Văn phòng Hội đồng quản lý BHXHVN;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Website BHXH Việt Nam (đ đăng tin);
- Lưu: VT, TCCB (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4315/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4315/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4315/BHXH-TCCB năm 2013 tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4315/BHXH-TCCB năm 2013 tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4315/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành31/10/2013
        Ngày hiệu lực31/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4315/BHXH-TCCB năm 2013 tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4315/BHXH-TCCB năm 2013 tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết

              • 31/10/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực