Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 áp dụng Nghị định 51/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL 2015 áp dụng 51/2013/NĐ-CP chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/LĐTBXH-LĐTL
V/v: áp dụng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 55/SLĐTBXH-LĐTL ngày 21/01/2014 của quý Sở về việc áp dụng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Căn cứ quy định nêu trên thì Xí nghiệp Quản lý nước thải hoạt động công ích là đơn vị trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu432/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2015
Ngày hiệu lực03/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL 2015 áp dụng 51/2013/NĐ-CP chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL 2015 áp dụng 51/2013/NĐ-CP chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu432/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành03/02/2015
        Ngày hiệu lực03/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL 2015 áp dụng 51/2013/NĐ-CP chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL 2015 áp dụng 51/2013/NĐ-CP chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng

            • 03/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực