Công văn 4321/BHXH-CST

Công văn 4321/BHXH-CST về tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ Bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 4321/BHXH-CST tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ BHYT


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4321/BHXH-CST
V/v tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã
- Các phòng nghiệp vụ

 

Thực hiện công văn số 4365/BHXH-CST ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường quản lý trong công tác cấp thẻ BHYT. Để khắc phục tình trạng cấp trùng, cấp sai mã đối tượng, mã quyền lợi đối với các đối tượng tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1-Thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội nhất là xác định mã đối tượng, mã quyền lợi trên thẻ BHYT (phụ lục 1 và 2 kèm theo).

2- Thường xuyên cập nhật danh mục cơ sở KCB do BHXH Việt Nam ban hành theo thư mục BHXHCNTT/Dm - benhvien.dbf; không phát hành thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương (trừ các đối tượng qui định tại điều 7 Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế). Riêng năm 2013, thực hiện theo qui định tại công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1 ngày 05/10/2012 và công văn số 4033/BHXH-NVGĐ1 ngày 19/10/2012 của BHXH thành phố Hà Nội.

3- Nguyên tắc cấp thẻ BHYT:

3.1 Mỗi người chỉ tham gia BHYT theo một đối tượng và chỉ được cấp 01 thẻ BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT và cấp thẻ theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng qui định tại Điều 12 của Luật BHYT; mã quyền lợi xác định theo đối tượng được hưởng mức cao nhất.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1930, là hưu trí (nhóm 3 Điều 12) đồng thời là Thương binh (nhóm 9 Điều 12). Như vậy ông Nguyễn Văn A đóng BHYT và cấp thẻ theo đối tượng Hưu trí là HT2 vì nhóm 3 được xác định trước nhóm 9; mã quyền lợi 2 cao hơn mã quyền lợi 7.

3.2 Đổi mã quyền lợi:

- Đối tượng Thân nhân người có công (mã thẻ TC) không được đổi sang quyền lợi 2.

- Chỉ đổi mã quyền lợi, không đổi mã đối tượng.

- Phải có giấy tờ chứng minh hưởng quyền lợi cao hơn: Bản sao công chứng của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Huân, Huy chương kháng chiến, Huân, Huy chương chiến thắng; chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua- khen thưởng cấp huyện, tỉnh; Quyết định của Sở Lao động Thương binh xã hội Thành phố về người nhiễm chất độc hóa học, người bị tù đày…

Trường hợp người có thẻ BHYT không thực hiện được việc công chứng, BHXH huyện có trách nhiệm đối chiếu với bản chính và xác nhận trực tiếp lên bản sao các loại giấy tờ trên.

3.3- Bổ xung đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT (Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

4- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ tổng hợp báo cáo số liệu cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo qui định.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH thành phố (Phòng Cấp sổ thẻ) để tổng hợp trình Giám đốc xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ( chỉ đạo);
- Các phòng nghiệp vụ liên quan;
- Lưu: VT, CST.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4321/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4321/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2012
Ngày hiệu lực14/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4321/BHXH-CST

Lược đồ Công văn 4321/BHXH-CST tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ BHYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4321/BHXH-CST tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ BHYT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4321/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHuỳnh Thị Mai Phương
        Ngày ban hành14/11/2012
        Ngày hiệu lực14/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4321/BHXH-CST tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ BHYT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4321/BHXH-CST tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ BHYT

           • 14/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực