Công văn 4321/VPCP-KTN

Công văn 4321/VPCP-KTN năm 2014 về phương án chuyển giao và tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4321/VPCP-KTN 2014 chuyển giao tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4321/VPCP-KTN
V/v phương án chuyển giao và tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của y ban nhân dân tnh Khánh Hòa (Công văn số 2509/UBND-KT ngày 29 tháng 4 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (các Công văn số 4946/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 5 năm 2014 và số 5412/BGTVT-QLDN ngày 14 tháng 5 năm 2014), Tài chính (Công văn số 6286/BTC-TCDN ngày 14 tháng 5 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3114/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014) và ý kiến của Tổng công ty Hàng hi Việt Nam (Công văn số 1564/BC-HHVN ngày 13 tháng 5 năm 2014) về phương án chuyển giao, tiếp nhận doanh nghiệp Cng Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện các công việc sau:

1. Chủ trì, phi hợp với y ban nhân dân tnh Khánh Hòa, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-Vinalines và các cơ quan liên quan xây dựng phương án chuyển giao doanh nghiệp Cng Nha Trang (Phương án chuyển giao), bao gồm cả kế hoạch của tnh Khánh Hòa tiếp tục quản lý khai thác cng sau khi chuyển giao, thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp, duy trì công việc ổn định cho người lao động và thanh toán kinh phí cho Vinalines sau khi tiếp nhận doanh nghiệp Cng Nha Trang; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Ch đạo Vinalines t chức chuyển giao doanh nghiệp Cảng Nha Trang để tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quản lý khai thác sau khi đã thực hiện xong cổ phần hóa và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án chuyển giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận ti, y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang;
- VPCP: BTCN, các Phó Ch nhiệm,
Các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL, V.III, NC, TKBT;

- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4321/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4321/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2014
Ngày hiệu lực12/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4321/VPCP-KTN 2014 chuyển giao tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4321/VPCP-KTN 2014 chuyển giao tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4321/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành12/06/2014
        Ngày hiệu lực12/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4321/VPCP-KTN 2014 chuyển giao tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4321/VPCP-KTN 2014 chuyển giao tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang

              • 12/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực