Công văn 43221/CTHN-TTHT

Công văn 43221/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43221/CTHN-TTHT 2021 chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43221/CTHN-TTHT
V/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Worlding Việt Nam
(Đ/c: Tầng 5, Tòa nhà M5, số 91 Nguyn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam - MST: 0108547292)

Ngày 13/10/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 02/CV-WD ghi ngày 26/08/2021 của Công ty TNHH Worlding Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội:

+ Tại khoản 24 Điều 4 quy định về gii thích từ ngữ:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

...24. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

+ Tại khoản 1 Điều 79 quy định về cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

“Điều 79. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

b) Hội đng thành viên, Giám đốc hoặc Tng giám đốc.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ:

“Điều 4. Sửa đổi, b sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.6 Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hn mt thành viên (do mt cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hi đồng quản tr mà những người này không trc tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Công ty TNHH Worlding Việt Nam là công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) thì khoản tiền lương, tiền công của chủ công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

- Trường hợp Công ty TNHH Worlding Việt Nam do tổ chức làm chủ sở hữu, đề nghCông ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định việc trực tiếp hay không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh của các sáng lập viên, thành viên, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, từ đó làm căn cứ xác định khoản tiền lương, tiền công nêu trên có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Worlding Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43221/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43221/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2021
Ngày hiệu lực01/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(05/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 43221/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 43221/CTHN-TTHT 2021 chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43221/CTHN-TTHT 2021 chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43221/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành01/11/2021
        Ngày hiệu lực01/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (05/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 43221/CTHN-TTHT 2021 chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 43221/CTHN-TTHT 2021 chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Cục Thuế Hà Nội

              • 01/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực