Công văn 4324/BXD-KTXD

Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4324/BXD-KTXD 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP chi phí đầu tư xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4324/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 552/BXD-VP ngày 24/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ- CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án bao gồm các công việc như: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo Khoản 10, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ- BXD ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án chưa có trong danh mục các thủ tục hành chính được công bố thì Chủ đầu tư (hoặc đơn vị được giao chuẩn bị dự án) gửi hồ sơ trình thẩm định đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định theo trình tự tiếp nhận xử lý văn bản đảm bảo đúng quy định.

Bộ Xây dựng hướng dẫn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT; KTXD; Th.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hồ Ngọc Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4324/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4324/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2020
Ngày hiệu lực04/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(06/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4324/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 4324/BXD-KTXD 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP chi phí đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4324/BXD-KTXD 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP chi phí đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4324/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHồ Ngọc Sơn
        Ngày ban hành04/09/2020
        Ngày hiệu lực04/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (06/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4324/BXD-KTXD 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP chi phí đầu tư xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4324/BXD-KTXD 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP chi phí đầu tư xây dựng

              • 04/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực